MIP Pharma EOOD (Bugarska)
5A "Rositsa" Street, fl.4
Plovdiv 4000
Bulgaria


Osnivanje:

Poslovna delatnost:


Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
2005. godine

registracija i prodaja lekova u Bugarskoj


00359-(0)32 / 636 655, (656)

00359-(0)32 / 636 657

office@mip-pharma.bg

www.mip-pharma.bg