Našu skorašnju aktivnost kao bugarsko farmaceutsko preduzeće smo počeli obimnim merama školovanja i obuke za saradnike/-ce stručnih odelenja. Želimo da ponudimo kompetentne informacije o bolestima i njihovom lečenju kako stručnim krugovima, tako i pacijentima i drugim interesentima. Da bi stalno i individualno prema kupcima mogli da ispunjavamo ovaj visoki zahtev, naši vrhunsko kvalifikovani stručni saradnici stoje širom zemlje u dijalogu sa svima u sistemu zdravstva.

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.