Informaciona tehnologija

• Razvoj primene banke podataka
• Postavljanje kompletnih intranet i internet primena
• Izrada i nega interaktivnih internet primena (HTML)
• Održavanje sistema banki podataka
• Formiranje i nega modernih sistema arhiviranja
• Podrška kod elektronskog prenosa podataka
• Nabavka i uvođenje Hard- i Software
  i puno drugih aktivnosti

Savetodavni servis

• Razvoj strateških i operativnih koncepcija marketinga
• Sistem šifri za marketing-controlling
• Izrada marketing-planova
• Pretvaranje komunikacijskih strategija u reklame
• Savetovanje kadrovskog menadžmenta