...kao konsultantsko preduzeće kod naših kupaca sve intenzivnije angažovani na oblikovanju budućih struktura preduzeća. Tipični projekti na kojima radimo su saradnja pri uvođenju novih sistema planiranja proizvodnih procesa i sistema planiranja i upravljanja kontaktima sa kupcima, izrada i korišćenje karakterističnih veličina preduzeća, razvoj strateških koncepcija za uvođenje proizvoda na tržište i privremeno izmeštanje kadrovskih potreba.

Kod svih kooperacija, koje uvek pretpostavljaju detaljno poznavanje partnerskog preduzeća, neophodno je neograničeno poverenje. Zbog toga pre sklapanja ugovora sa našim partnerima pravimo analize potreba, formulacije ciljeva i orijentacioni plan projekta sa budžetiranjem.

Naše partnere, na njihovu želju, pratimo i kod restruktuiranja u više relevantnih stručnih oblasti (na primer, marketing + kadar + finansije/računovodstvo).

Naše dugogodišnje iskustvo u farmaceutskom marketingu može za Vas biti dragoceno, na primer kod ponovnog uvođenja proizvoda na tržište.

Rado očekujemo da sa nama stupite u kontakt!

Mi činimo sve za Vaše zdravlje.