MIP International Pharma Research GmbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Nemačka


Osnivanje:

Poslovna delatnost:

Broj telefona:

Broj faksa:

E-mail:

Internet:
1999. godine

istraživanje i razvoj farmaceutskih proizvoda;
izrada medicinsko/farmaceutskih ekspertiza;
menadžment kvaliteta; internacionalne
registracije lekova


0049-(0) 68 94 / 5 90 95-0

0049-(0) 68 94 / 5 90 95-275

info-ipr@mip-ipr.de

www.mip-ipr.de