Hemijsko-farmaceutsko istražvanje i razvoj

• Razvoj hemijskih i farmaceutskih sirovina i aktivnih substanci
• Proizvodnja sirovina
• Specijalni galenski oblici leka

Razvoj kvaliteta

• Razvoj i validiranje analitičkih metoda
• Analiza porudžbina
• Menadžment kvaliteta

Business Development

• Registracija inovativnih lekova
• Posredovanje kooperacija
• Posredovanje registracija i zaštitnog znaka

Registracija lekova

• Izrada dokumentacije za registraciju i postavljanje zahteva za registraciju
• Procena i aktuelizovanje dosijea
• Regulatory Affairs, kompletan servis

Medicinski razvoj i službe

• Studije bioraspoloživosti
• Stručna medicinska saopštenja
• Medicinske i naučne ekspertize