Информационна техника

• Разработка на апликации на база данни
• комплексно изграждане на интернет – и интранет – апликации
• изготвяне и поддръжка на интерактивни HTML – апликации
• хостинг на система база данни
• създаване и обслужване на съвременни системи за архивиране
• подпомагане при електронен пренос на данни
• набавяне и въвеждане на хард – и софтуер
и мн.др.

консултантски услуги

• разработка на стратегически оперативни маркетингови концепции
• системи от параметри за контролинг в маркетинга
• изготвяне на маркетинг – планове
• вербална реализация на комуникационни стратегии
• консултиране в областта на управление на човешките ресурси