MIP International Pharma Research GmbH
Mühlstraße 50
D-66386 St. Ingbert
Germany


година на основаване:

предмет на дейност:

телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
1999г.

изследвания и разработка на фармацевтични продукти;
изготвяне на медицински/ фармацевтични експертизи;
управление на качеството; международна регистрация на
лекарства


0049-(0) 68 94/5 90 95-0

0049-(0) 68 94/5 90 95-275

info-ipr@mip-ipr.de

www.mip-ipr.de