химико – фармацевтични изследвания и разработки

• разработка на химични и фармацевтични суровини и активни вещества
• производство на суровини
• галеника на специални форми за приемане

Разработки в областта на качеството

• разработка и валидиране на аналитични методи
• анализ на поръчките
• управление на качеството

Бизнес Развитие

• регистрация на иновационни лекарства
• посредничество при коопериране
• посредничество при регистрация на стокови знаци

Регистрация на лекарства

• изготвяне на документи за регистрация и заявяване на регистрация
• Оценка и актуализация на досиета
• RA – full – service

медицински разработки и услуги

• проучвания за биологическа разполагаемост
• medical writing
• медицински и научни експертизи