MIP Pharma d.o.o.
Ugrinovački put 16a
SRB-11080 Zemun (Beograd)
Serbiа


година на основаване:

предмет на дейност:
телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
2004г.

регистрация и пласмент на лекарства и
медицински продукти в Сърбия; търговия
на едро с фармацевтични продукти


00381 - (0) 11 / 3077-154, (0) 11 / 3077-155

00381 - (0) 11 / 3168-514

office@mip-pharma.com

www.mip-pharma.com