...едно дъщерно предприятие на МИП Фарма ГмбХ (Германия). На тази основа ние се възползваме от десетилетния опит в разработването на производството на висококачествени лекарства (продукти), за благото на нашите клиенти (лекари/аптекари/пациенти) в Сърбия.

В сътрудничество с различни професионални среди ни се удава чрез специализация в областта на иновационната галеника да разработим модерни лекарствени форми, които оптимизират индивидуалната терапия за всеки пациент.

Всички предлагани от нас лекарства изпълняват по отношение на качеството и състава високите изисквания на европейските фармакопеи и се произвеждат съгласно директивите за EC – GMP („European Good Manufacturing Practice“) от нашето дружество – майка.

Нашите специално обучени референти – фармацевти обслужват нашите клиенти от професионалните среди в цялата страна.

Ние с удоволствие сме на Ваше разположение!

Ние правим всичко за Вашето здраве.