Ние започнахме отскоро нашето съществуване като българска фармацевтична фирма с обширни мерки за обучение и повишаване на квалификацията на сътрудниците и сътрудничките в специализираните отдели. Ние искаме да предлагаме компетентна информация за болестите и тяхното лечение както на професионалните среди, така и на пациентите, а също така и на други заинтересовани лица. За да можем винаги да отговаряме на това високо изискване от гледна точка на отделния клиент, нашите най – квалифицирани фармацевти са в национален диалог с участниците в системата на здравеопазването.

Ние правим всичко за Вашето здраве.