MIP Pharma Austria GmbH
Palais Lodron, Maria-Theresien-Str. 7/II
A-6020 Innsbruck
Austria


година на основаване:

предмет на дейност:
телефон:

телефакс:

e-mail:

интернет:
2005г.

пласмент на лекарства, за които се изисква
задължително лекарско предписание и чиято
продажба в аптеки е задължителна


0049-(0) 8502/ 9184 420 + 9184 224

0049-(0) 8502/ 9184 492

info@mip-pharma.at

www.mip-pharma.at